Shayad mere pyar ko tastekarna

Shayad mere pyar ko tastekarna bhool gaye…Dil sey aisa CUT kiyake PASTE karna bhool gaye…