Roz subha hum karte haiitne pyar se

Roz subha hum karte haiitne pyar se unhe good morning…woh humhe ghoor kar dekhte hainjaise 0 ERRORS but 5 WARNINGS…