Malum Hai Ki Tumhe Pa Na Sakenge

Malum Hai Ki Tumhe Pa Na Sakenge Aap ka Naam Dunia Ke Samne La Na Sakenge Jaldi Aa Jao Waqt Rukhsat Ka Hai Tumhe Dekhe Bina Dunia Se Ja Na Sakenge.