Loji, Rajaai aur kambal ko karo

Loji, Rajaai aur kambal ko karo maaf,Cooler aur AC ko kar lo saaf,ab bina nahaaye baat nahi banni, par sabhaav me rakho narmi, aapko hamari taraf se happy Garmi