Kuch Kehte Hain Dosti Pyar Hai,

Kuch Kehte Hain Dosti Pyar Hai, Kuch Kehte Hain Dosti Zindagi Hai.. Hum Kehte Hain Dosti ‘Dosti’ Hai, Jis Se Badkar Na Pyar Hai Na Zindagi Hai…