Jale ko aag kahte hain, bujhe ko

Jale ko aag kahte hain, bujhe ko raakh kahte hainJo tumhare paas nahi hai jaani, usi ko Dimag kahte hain