harti so rahi hai, Aasman so raha

harti so rahi hai, Aasman so raha hai Dharti so rahi hai,Aasman so raha hai Nonsense! yeh sab kya ho raha hai?